Nová umývárka na Uragáně

Rádi bychom touto cestou poděkovali Jihočeskému kraji za finanční podporu při rekonstrukci umývárky na Uragáně. Nová konstrukce nám umožňuje poskytovat kvalitnější zázemí pro…

HvNH – Hra v Novohradských Horách

Ahoj! Pojeď s námi na mezioddílovou výpravu do Novohradských hor. Čeká tě spousta zábavy, týmových soutěží a spoustu dalšího.