Základna s celoročním provozem, kterou spravuje tábornický oddíl Toulavý vítr. Přes prázdniny je postaveno cca. 20 podsadových stanů a ve čtrnáctideních turnusech zde probíhají letní dětské tábory. Základna je kompletně neelektricky vybavena vč. vlastního zdroje vody.

Cena za osobu: pro členy ČTU a dětské organizace 50 Kč, pro ostatní 70 Kč.
Pro zapůjčení se počítá s minimálním počtem 10 osob, tím je zároveň stanovena minimální částka za noc (tj. 500 Kč resp. 700 Kč). V táborové sezóně platí stejná částka na den, přitom minimální počet osob je 30 (tj. 1500 Kč resp. 2100 Kč).

Kapacita srubu: 20 až 25 osob (pro spaní na letišti a palandách) dalšími možnostmi jsou spaní na zemi na vlastních karimatkách v dalších zastřešených stavbách a spaní ve stanech na louce

Dispozice základny: vlastní přilehlá louka; další přístupné zastřešené stavby (jídelna, umývárky); suché záchody; ohniště; studánka s pitnou vodou; možnost parkování (ale nezajíždět až před srub na louku!)

Vybavení: základní neelektrické vybavení; LED osvětlení na baterii; lokální topení na dřevo; možnost vaření na kamnech i na plynovém vařiči

Mytí a koupání: řeka hned vedle srubu; rybník cca 500 m

Podmínky užívání:

 • obecně slušné zacházení s vybavením a okolím srubu
 • zákaz kouření ve srubu i celém prostoru tábořiště
 • co nejvíce omezit vjíždění autem na louku
 • rozdělávání ohně je možné pouze v kamnech nebo na ohništi
 • zpracovávání dřeva provádět venku (v prostoru sekárny za srubem), ne uvnitř (platí to i pro jeho štípání)
 • hlášení veškerých závad, spotřebovaného plynu či vybité baterie správci

Při odjezdu ze základny je třeba:

 • uklidit odpadky v celém prostoru tábořiště a srubu (i mezi a pod postelemi)
 • zamést a uklidit srub
 • umýt vařič ve srubu, plochu kolem a veškeré kuchyňské vybavení
 • doplnit spotřebované dřevo ze srubu
 • vyčistit všechna kamna a popel odnést na cestu nebo do příkopu
 • veškeré vybavení vrátit na původní místo
 • odvést veškerý odpad (biologicky rozložitelný odpad je možné odložit na určené místo)

Kontakty:
E-mail: zakladna@toulavyvitr.cz

Kontakty

Aktuálně na webu